Header 101 relatiegeschenken

Sculptuur Politie

sculptuurpolitieBij de afronding van een tweejarig Integriteitsproject 2001-2003 van de Politie Fryslân zouden de leden van de stuurgroep een geschenk ontvangen dat verband hield met het project. Er werd gekozen voor een beeldje, waarbij dit beeld in zeer groot formaat bij het regiokantoor van Politie Fryslân zou worden geplaatst. 101 Relatiegeschenken stelde een beeld voor met drie naar buiten gerichte figuren. Het beeldje brengt de drie korpswaarden van de Friese politie letterlijk en figuurlijk in beeld: Respectvol, Integer en Toegankelijk. Er is voor een tinnen beeld gekozen omdat de Korpswaarden,  net als de grondstof tin, hun waarde als grondstof altijd blijven behouden. Het is de mens die uiteindelijk bepaalt wat er mee wordt gedaan. De drie figuren staan op een voetstuk als symbool voor respect. Ze kijken vol vertrouwen de wijde wereld in en zijn daarmee een symbool voor openheid en toegankelijkheid. Ze buigen alledrie naar voren en dreigen te vallen, maar omdat ze de armen naar elkaar uitsteken blijven ze een eenheid vormen en vallen ze niet. Dit lukt alleen als ze allemaal doen wat er van hen wordt verwacht of wat ze hebben afgesproken. Ze blijven als geheel overeind en stralen vertrouwen, samenwerking en integriteit uit.

De sculptuur is in groot formaat als afsluiting van een ingrijpend verbouwingstraject van het regiokantoor van Politie Fryslân op maandag 16 juni 2003 door korpschef F. Wagenaar onthuld. Het beeld heeft een prominente plaats gekregen in de hal van het regiokantoor in Leeuwarden.