Header 101 relatiegeschenken

Tomke Vingerpoppetjes

vingerpoppetje tomkeIn de provincie Fryslân wordt actief gewerkt aan het actief blijven gebruiken door de Friese kinderen van hun memmetaal, oftewel de moedertaal. De Stichting Afûk is één van de deelnemers aan het Tomkeproject, een leesbevorderingsprogramma dat in 1996 is gestart . Voorlezen, versjes zingen, taalmaterialen en aandacht voor allerlei zaken is van belang voor het leggen van een goede basis voor de Friese taalbeheersing. Tomke is een stripfiguur dat op vele manieren wordt ingezet, o.a. door het uitgeven van Tomke kinderboeken.

Maar Tomke is niet alleen. Hij heeft een aantal vriendjes: Romke, Kornelia en Yana Yu. Ze werden ontwikkeld als vingerpoppetjes die te koop zijn in de winkel van Afûk, maar ook te bestellen via de website. Ouders en kinderleid(st)ers kunnen via de website van Tomke een lesbrief downloaden die informatie geeft hoe de vingerpoppetjes kunnen worden ingezet bij het bevorderen van de Friese taal. Eén van de ideeën is om van een kartonnen doos een verhaaldoos te maken, waarin de vingerpoppetjes wonen.